WETTEREN-WINDSTIL

Op deze site willen wij - buurtbewoners en bedrijven van Stookte Wetteren - alle info verzamelen rond de plannen van de bouw van twee windturbines.

Voor de meeste bewoners betekent dit dat een van de grootste windturbines van Oost-Vlaanderen op minder dan 1000m - tot 270m! - van de woning komt. We willen hier alvast in kaart brengen welke gevolgen dit met zich meebrengt zoals geluidshinder, slagschaduw, … Daarnaast maken we ons ook zorgen over de veiligheid en de impact op de natuurgebieden vlakbij. We willen dit op een objectieve manier doen. Helaas is er vanuit de initiatiefnemers nooit communicatie richting de omwonende geweest.

Om een beter idee te krijgen hoe groot deze reuzen gaan zijn, hebben we hier alvast een vergelijking gemaakt:

Op deze vergelijking  valt op hoe groot deze geplande windmolens zijn. Met 180m is deze windturbine hoger dan het hoogste gebouw in België (150m). Onze kerk vervalt in het niets, terwijl ze toch 65meter hoog is. 

De grote turbines naast de E40 in Melle zijn ook van heel ver zichtbaar, maar de geplande turbines zijn nog eens meer dan 30%  hoger dan deze turbines.

Aan de rechterkant van de simulatie vind je een standaard huis. De eerste huizen zullen reeds op 270m van deze turbines liggen. Nergens in Europa worden turbines zo dicht bij de woonhuizen toegelaten.

De hinder op de omgeving is groter dan toegelaten door de WHO, al zullen de studies met verouderde normen en meetmethodes het tegendeel proberen aantonen. 


Nieuws en updates

Wil je ook een signaal geven?

Ben je ook bezorgd? Doe met ons mee en hang deze affiche op een duidelijk zichtbare plaats.Laat op deze manier van jou horen. En strijd mee voor een leefbaar Wetteren.

Lees meer »

Update plan en voorbeeld turbine

We hebben de pagina rond de plannen aangepast nadat we de correctere ligging van de windturbine op Recticel ontvingen. De molen komt nog dichter bij de woonhuizen van Westakkerstraat, Zavelstraat, Stooktestraat en Damstraat te liggen.

Lees meer »

Aanvraag ingediend

Engie heeft - samen met Recticel en Omnichem - op maandag 4 januari 2021 een vergunningsaanvraag ingediend bij de provincie Oost-Vlaanderen voor de bouw van twee windturbines. Eén op de terreinen van Recticel, één op terreinen van Ajinomoto Omnichem.

Lees meer »

Visuele impact

Op onze site vind je nu ook voorbeelden hoe deze turbines het straatbeeld gaan domineren,  De impact van twee turbines met een tiphoogte van 180m is enorm!

Lees meer »

Reportage over laagfrequent geluid

Over laagfrequent geluid en de gevolgen hiervan wordt al geruime tijd gediscussieerd. Echter is er recent wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat de gevolgen niet te ontkennen zijn. Meer info is te vinden op deze link of onderstaande reportage:

Lees meer »