Op deze website willen wij, buurtbewoners van industrieterrein Stookte te Wetteren, alle info verzamelen rond de plannen in het industriegebied.

Windturbineproject van ENGIE

HISTORIEK

ENGIE had in het voorjaar van 2023 een 2e aanvraag voor het windturbineproject Wetteren-Stookte bij Recticel ingediend. Bezwaar indienen kon tot en met 11 mei 2023.

Op 7 juni '23 vernamen wij dat Wetteren opnieuw ongunstig advies verleent voor tweede aanvraag windturbine! Het Wetters schepencollege verleende opnieuw een ongunstig advies voor het plaatsen van een windturbine aan de Damstraat/Stookte in Overschelde. Milieuschepen Piet Van Heddeghem laat weten dat dit in de lijn ligt van het vorig negatief advies. 

Nadien was het aan de Vlaamse regering om te beslissen. Die beslissing werd op 12 september ’23 verwacht.

Die uitspraak viel in het nadeel van de leefbaarheid van onze buurt: de Vlaamse overheid verleende een vergunning om de windturbine te plaatsen.

Wetteren-Windstil besliste toen om deze beslissing aan te vechten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVV).
De termijn voor de beroepsperiode liep tot en met 4 november '23.

Na interne overweging heeft ENGIE op 15 december '23 besloten om niet meer tussen te komen in het beroep tegen haar vergunning.

ENGIE zal geen nieuwe vergunningsaanvraag meer indienen voor een windturbine op deze locatie. Zie link naar hun infopagina: https://corporate.engie.be/nl/energy/wind/wetteren-stookte

 

WAAR GING DIT OVER? 

Situatieschets

Op deze vergelijking valt op hoe groot deze geplande windturbine is. Met 180 meter is deze windturbine hoger dan het hoogste gebouw in België (150 meter). Onze kerk vervalt in het niets, terwijl ze toch 65 meter hoog is. 

De grote turbines naast de E40 in Melle zijn ook van heel ver zichtbaar, maar de geplande turbine is nog eens meer dan 30%  hoger dan deze turbines.

Aan de rechterkant van de simulatie vind je een standaard huis. De eerste huizen zullen reeds op 270 meter van deze turbines liggen. Nergens in Europa worden turbines zo dicht bij de woonhuizen toegelaten.

De hinder op de omgeving is groter dan toegelaten door de WHO, al zullen de studies met verouderde normen en meetmethodes het tegendeel proberen aantonen. 


Nieuws en updates