WETTEREN-WINDSTIL

Op deze website willen wij, buurtbewoners van industrieterrein Stookte te Wetteren, alle info verzamelen rond de plannen in het industriegebied.

In 2021 had ENGIE aangekondigd dat ze plannen hadden om 2 windturbines te plaatsen, één op het terrein van Omnichem en één op het terrein van Recticel. Deze aanvraag werd door de provincie Oost-Vlaanderen verworpen, wegens te grote impact op milieu en omgeving.

Begin 2023 vernemen wij dat volgende grote dossiers op tafel liggen. Enerzijds heeft ENGIE een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van één windturbine op het terrein van Recticel. Daarnaast heeft Resilux een aanvraag ingediend voor een uitbreiding van haar activiteiten, met impact op de leefbaarheid van de omgeving. Ondertussen zijn we de dialoog met Resilux aangegaan. In hun aangepaste plan zal Resilux heel wat inspanningen leveren om de (geluids)hinder aanzienlijk te beperken.

 

Nieuw windturbineproject van ENGIE (update juni '23)

ENGIE heeft een nieuwe aanvraag voor het windturbineproject Wetteren-Stookte bij Recticel ingediend. Bezwaar indienen kon tot en met 11 mei 2023.

Op 7 juni '23 vernamen wij dat Wetteren opnieuw ongunstig advies verleent voor tweede aanvraag windturbine! Het Wetters schepencollege verleende opnieuw een ongunstig advies voor het plaatsen van een windturbine aan de Damstraat/Stookte in Overschelde. Milieuschepen Piet Van Heddeghem laat weten dat dit in de lijn ligt van het vorig negatief advies. 

Nu is het aan de Vlaamse regering om te beslissen. Die beslissing wordt op 12 september ’23 verwacht.

Vanuit Wetteren-Windstil zijn we alvast tevreden met deze uitspraak. Het toont de standvastigheid van het lokaal bestuur in dit dossier.

 

WAAR GAAT DIT OVER? 

Situatieschets

Op deze vergelijking valt op hoe groot deze geplande windturbine is. Met 180 meter is deze windturbine hoger dan het hoogste gebouw in België (150 meter). Onze kerk vervalt in het niets, terwijl ze toch 65 meter hoog is. 

De grote turbines naast de E40 in Melle zijn ook van heel ver zichtbaar, maar de geplande turbine is nog eens meer dan 30%  hoger dan deze turbines.

Aan de rechterkant van de simulatie vind je een standaard huis. De eerste huizen zullen reeds op 270 meter van deze turbines liggen. Nergens in Europa worden turbines zo dicht bij de woonhuizen toegelaten.

De hinder op de omgeving is groter dan toegelaten door de WHO, al zullen de studies met verouderde normen en meetmethodes het tegendeel proberen aantonen. 


Nieuws en updates