Wetgeving - een soap

De bouw van windturbines is gebonden aan strikte wetgeving. Dit is een Vlaamse bevoegdheid maar er zijn natuurlijk ook Europese regels.

De wetgeving in Vlaanderen blijkt echter achter te lopen. Zo wordt er voor geluidsoverlast een norm gehanteerd ( ISO-norm 9613 uit 1996) voor windturbines tot maximum 64 meter. De windturbines die in Stookte gepland zijn, zijn maar liefst 180 meter hoog. Daarnaast wordt er geen rekening gehouden met meerdere turbines (clusters).
Het Europese Hof van Justitie verklaarde op 25 juni 2020 de Vlaamse windturbinewetgeving als onwettig tot stand gekomen en dus nietig om dwingende milieuredenen.

Vlaanderen heeft dit echter creatief opgelost met een nooddecreet. Op die manier omzeilt Vlaanderen de Europese milieuregels en dus ook de invloed op omgeving en gezondheid.

Zie ook:

Dit betekent dat men vanuit de initiatiefnemers snel tot bouwen zal willen overgaan nu de regels nog niet conform de Europese regels zijn. De tijdelijke regeling in Vlaanderen zou drie jaar geldig zijn.