Veiligheid

Voor omwonenden, werknemers en werkgevers zijn er grote veiligheidsproblemen bij het plaatsen van dergelijk grote windturbines op zo'n korte afstand:

Ijsvorming

Ijsvorming bij windturbines kan voor gevaar zorgen. Windturbines worden in dat geval automatisch stilgelegd. Het ijsdetectiesysteem kan echter niet voorkomen dat er ijs gevormd wordt op de rotorbladen. IJsafzetting op de bladen kan leiden tot ijsbrokken die naar beneden vallen. Ijs dat van de turbines valt is dodelijk maar kan ook grote schade veroorzaken aan gebouwen, ...  en kan tot 100 meter ver vallen. Vlak naast de geplande windturbine bij Recticel bewaart men waterstof, vloeibare stikstof en loopt ook een grote gasleiding.... In Nederland wordt bij ijsvorming een gebied met een straal van 300 meter rond de windturbine afgezet!

Hier alvast een voorbeeld van vallend ijs bij een windturbine:

Defecten

Windturbines houden ook een aantal risico's in. Sporadisch kunnen windmolens defect gaan, zoals:

  • het naar beneden vallen van de gondel en/of de rotor van de windturbine (gondelbreuk);
  • het structureel falen van de mast van de windturbine (mastbreuk);
  • het afwerpen van een rotorblad (bladbreuk)

We willen niet doemdenken, maar wil men dit risico nemen vlakbij verschillende SEVESO bedrijven? Volgens de handboeken rond veiligheid bij windturbines lijkt dit alvast geen goed idee:

Gondelbreuk

Voor gondelbreuk is de risicozone de halve rotordiameter of dus 68 meter. Gebouwen zoals de bedrijfsgebouwen van Fisheye lijken rechtstreeks in de risicozone te liggen. Ook de opslagplaatsen voor de gevaarlijke stoffen van Recticel liggen in deze zone.

Mastbreuk

Voor mastbreuk hanteert men een risicozone gelijk aan de tiphoogte van de turbine. In dit geval is dit dus 180m. In die zone bevinden zich dezelfde gevaarlijke stoffen, bedrijfsgebouwen en woonhuizen...

Bladbreuk

Voor bladbreuk wordt een afstand van 450 meter gehanteerd. Het aantal gebouwen, woningen, …. binnen deze perimeter is zeer groot! Beide SEVESO bedrijven liggen in deze perimeter!

 

Blikseminslag

Door hun hoogte trekken windturbines bliksem aan. Bij ontwerp is hier uiteraard rekening mee gehouden en zal dit geen schade berokkenen aan de turbine zelf. Een inslag zorgt echter vaak wel voor problemen bij elektronische apparatuur in de omgeving. Schade aan alarmsystemen, computers, ... is zeer reëel.

Ziehier een voorbeeld van blikseminslag op een windturbine: