Vogelsterfte door windturbines overdreven?

Gepubliceerd op 11 maart 2021 om 20:01

Volgens uitbaters van windparken is de vogelsterfte door windturbines beperkt: het valt in het niets in vergelijking met andere doodsoorzaken. Volgens hun cijfers zijn katten, het verkeer en hoogspanningsleidingen verantwoordelijk voor 95% van de sterfte door mens-gerelateerde activiteiten. Bewijs voor deze beweringen vonden we alleen maar uit een studie uit Canada, dat niet echt representatief voor België kan worden beschouwd. Toch lijkt het niet onlogisch dat in pure aantallen de 650 windturbines in Vlaanderen mindere slachtoffers veroorzaken dan bijvoorbeeld ons volledige wagenpark.

Men mag echter niet alleen naar de aantallen kijken. Door de grootte en snelheid van windturbines doden windturbines andere soorten vogels dan de huiskat. Het gaat dus niet zo zeer om kleinere zangvogels maar vaak om grotere en iets minder behendige water- en roofvogel. Eenden, ganzen maar dus bijvoorbeeld ook buizerds en de zeldzame wespendief (die op de locatie van WT1 broedt). Dit zijn vaak soorten die reeds onder grote druk staan. Net daarom worden de trekroutes van vogels beschermd. Net daarom wordt een overstromingsgebied aangelegd om watervogels een kans te geven en net daarom plaats je daar pal naast beter geen windturbine.

Nog enkele interessante, recente links over aanvaringsslachtoffers en mogelijke onderschatting van de mortaliteit:

Onderzoekers waarschuwen: "Impact windturbines op vogelsterfte onderschat" - NH Nieuws

Nederlands zeearend te pletter tegen wieken windturbine

Impact van windturbines op vogelsterfte vaak onderschat

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.