WETTEREN-WINDSTIL

Op deze site willen wij - buurtbewoners en bedrijven van Stookte Wetteren - alle info verzamelen rond de plannen van de bouw van twee windturbines.

Voor de meeste bewoners betekent dit dat een van de grootste windturbines van Oost-Vlaanderen op minder dan 1000m - tot 270m! - van de woning komt. We willen hier alvast in kaart brengen welke gevolgen dit met zich meebrengt zoals geluidshinder, slagschaduw, … Daarnaast maken we ons ook zorgen over de veiligheid en de impact op de natuurgebieden vlakbij. We willen dit op een objectieve manier doen. Helaas is er vanuit de initiatiefnemers nooit communicatie richting de omwonende geweest.

Om een beter idee te krijgen hoe groot deze reuzen gaan zijn, hebben we hier alvast een vergelijking gemaakt:

Op deze vergelijking  valt op hoe groot deze geplande windmolens zijn. Met 180m is deze windturbine hoger dan het hoogste gebouw in België (150m). Onze kerk vervalt in het niets, terwijl ze toch 65meter hoog is. 

De grote turbines naast de E40 in Melle zijn ook van heel ver zichtbaar, maar de geplande turbines zijn nog eens meer dan 30%  hoger dan deze turbines.

Aan de rechterkant van de simulatie vind je een standaard huis. De eerste huizen zullen reeds op 270m van deze turbines liggen. Nergens in Europa worden turbines zo dicht bij de woonhuizen toegelaten.

De hinder op de omgeving is groter dan toegelaten door de WHO, al zullen de studies met verouderde normen en meetmethodes het tegendeel proberen aantonen. 


Nieuws en updates

Recticel plant nieuwe vergunningsaanvraag

Het actiecomité Wetteren-Windstil heeft zonet vernomen dat Recticel opnieuw een vergunningsaanvraag voor één enkele windturbine heeft klaarliggen. Het zou gaan om dezelfde locatie als in de vorige aanvraag. De nieuwe aanvraag zal vermoedelijk na de zomer, rond september 2022, ingediend worden. 

Lees meer »

Vogelsterfte door windturbines overdreven?

Volgens uitbaters van windparken is de vogelsterfte door windturbines beperkt: het valt in het niets in vergelijking met andere doodsoorzaken. Volgens hun cijfers zijn katten, het verkeer en hoogspanningsleidingen verantwoordelijk voor 95% van de sterfte door mens-gerelateerde activiteiten. Bewijs voor deze beweringen vonden we alleen maar uit een studie uit Canada, dat niet echt representatief voor België kan worden beschouwd. Toch lijkt het niet onlogisch dat in pure aantallen de 650 windturbines in Vlaanderen mindere slachtoffers veroorzaken dan bijvoorbeeld ons volledige wagenpark.

Lees meer »