ENGIE komt niet tussen in het beroep tegen haar omgevingsvergunning

Gepubliceerd op 15 december 2023 om 16:32

ENGIE liet zopas weten dat ze géén windturbine zullen bouwen op het terrein van Recticel/Carpenter. 

 

ENGIE verkreeg recent een vergunning tot het bouwen van één windturbine. Actiecomité Wetteren-Windstil tekende daarop beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwisting (RVV). Na interne overweging heeft ENGIE besloten om niet meer tussen te komen in het beroep tegen haar vergunning. ENGIE zal geen nieuwe vergunningsaanvraag meer indienen voor een windturbine op deze locatie.

 

Er zal dus géén windturbine komen in Stookte, tot grote tevredenheid van de meer dan 2.000 personen die een bezwaarschrift ingediend hebben. 

 

Wetteren-Windstil heeft de afgelopen 3 jaar hard gestreden om aan te tonen dat industrieterrein Stookte geen geschikte locatie is voor windturbines.

Het actiecomité kon de hele tijd rekenen op de (financiële) steun van de vele omwonenden. Het riep iedereen op om zijn bezorgdheid te laten horen. En dat heeft duidelijk effect gehad. Mede dankzij het sterk uitgewerkte beroep van Wetteren-Windstil werd ook voor ENGIE duidelijk dat Stookte geen geschikte locatie is voor windturbines. 

 

We willen uit naam van Wetteren-Windstil iedereen bedanken voor de geleverde financiële bijdragen. We hebben samen met onze advocaten een technisch en juridisch onderbouwd beroep ingediend waarin al jullie bezorgdheden werden toegelicht. De stopzetting van dit dossier toont aan dat wij als burger niet kansloos zijn, mits het beroep grondig en correct wordt onderbouwd.

Wetteren-Windstil zal zich ook in de toekomst blijven inzetten voor de belangen in en rond Stookte.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.