Iedereen van ons actiecomité helpt op vrijwillige basis, maar om onze slaagkansen te verhogen laten wij ons - waar nodig - bijstaan door experten (o.a. een advocaat), drukken wij affiches, flyers, borden...  en dit kost geld. 

We voeren een open boekhouding, iedereen heeft steeds inzage in de gemaakte kosten.
Wie onze acties een financieel duwtje in de rug wil geven, kan een bedrag van €30 of een vrije gift storten op onze rekening:

BE83 7390 2180 7015 - FONDSENREKENING WETTEREN - WINDSTIL.