Ruimtelijke ordening

Stookte is een klein en historisch industrieterrein. Het wordt omringd door verschillende woongebieden en beschermd agrarisch gebied. 

Hinder aan de rand

Helaas is de inrichting van het terrein niet optimaal. Zo liggen de kantoren van Resilux aan de 'binnenkant' van het industrieterrein terwijl de productie met alle bijhorende hinder aan de buitenrand gebeurt, vlak bij de buurtbewoners.

De nieuwe installaties vergroten dit probleem en maken het ook steeds moeilijker om dit in de toekomst recht te trekken. De gekozen locaties voor de extra silo's lijken onszelf dus heel ongelukkig gekozen.

Visuele effecten

Door hun hoogte domineren de bestaande silo's nu reeds de hoek Damstraat - Braakakker. De nieuwe silo's zullen het zicht domineren vanuit de tuinen van de zuidelijke bewoners van de Damstraat. Door de grote hoogte van de silo's en de beperkte afstand tot de bewoning kan dit niet opgelost worden met beplanting. Ook het bestaande bosje zal allesbehalve voldoende afscherming bieden.