Natuur

Stookte is een historisch industrieterrein maar mist ook veel accommodatie die je zou verwachten voor de het type bedrijven dat hier zijn gevestigd. Naast de slechte bereikbaarheid voor vrachtverkeer missen we hier ook een rioleringsnet. Dit betekent dat al het afvalwater via de verschillende beken en grachten in de Schelde belandt. 

Afvalwater

De bedrijven lozen bij gebrek aan een rioleringsnet alle afvalwater in de omliggende beken. Ook voor deze nieuwe activiteit betekent dit dat per jaar 14.000 m3 extra industrieel afvalwater in onze bodem en Schelde terecht komt. De juiste samenstelling is niet gekend maar afvalwater uit chemische industrie en het gebruik van de verschillende chemische stoffen laat het slechtste vermoeden. Daarnaast is er niets gekend over de temperatuur van het afvalwater. Aangezien het water voornamelijk gebruikt wordt bij het afkoelingsproces is het niet ondenkbaar dat dit afvalwater nog warm is en dus schadelijk is voor de fauna en flora in de beken. 

Waterontginning

Het nieuwe productieproces vraagt veel energie en ook heel veel koeling. Hiervoor is een enorme hoeveelheid water nodig. Dit zal slechts gedeeltelijk van het stadsnet komen. Het merendeel (20.000 m3 per jaar) zal uit de bodem gehaald worden. Dit kan catastrofaal worden voor de omgeving en de natuur!

Waterhuishouding

Ondanks de massale waterontginning gaat men niet spaarzaam om met het regenwater en wordt er nauwelijks infiltratie voorzien. Dit ondanks de reeds grote verharde grondoppervlakte en de extra verharding die voorzien wordt.

Energiehuishouding

De hoeveelheid energie die op deze site van Resilux per jaar verbruikt wordt, staat gelijk aan het gemiddeld energieverbruik van 30,000 gezinnen. Het gros van deze energie wordt gebruikt voor het opwarmen en afkoelen van de grondstoffen en verdwijnt via de koelinstallaties gewoon in de atmosfeer. Een klein deel wordt gebruikt voor het verwarmen van de kantoren. Opnieuw een gemiste kans om via b,v. warmtenetten deze gigantische verspilling nuttig in te zetten in een grotere context.

Kunststofkorrels in het milieu

Wie in de buurt van de bestaande silo's komt, zal ze zeker al zijn tegenkomen: de duizenden witte PET korrels op de grond, tussen het gras, ... De nieuwe silo's zullen dit effect versterken over een veel groter oppervlakte. Via de beken en grachten in de buurt verspreiden deze zich snel over een groot gebied.