Geluid

De productie van PET preforms gaat gepaard met heel wat activiteiten die nu al voor heel wat geluid zorgen. De uitbreidingen van de voorbije jaren (van 6 naar 16 silo’s) zorgden reeds voor extra hinder. De grootste bronnen van geluidshinder zijn:

Silo's

De PET preforms worden gemaakt uit kleine PET korrels. Deze worden bewaard in de 16 grote silo's vooraan aan het terrein. Omdat er non-stop (24/24 en 7/7) wordt geproduceerd zijn deze korrels constant in beweging in de silo’s en de aangesloten leidingen. Dit schurende geluid is zeer sterk hoorbaar en door de hoogte van de silo’s reikt dit ver en is dit niet eenvoudig op te lossen met b.v. beplanting.

De acht nieuwe silo's komen opnieuw aan de rand vlakbij de tuinen van de bewoners van de Damstraat en het geluid zal dus tot in de huizen goed hoorbaar zijn. Dit is nu reeds zo bij de bewoners vlakbij de bestaande silo's. Ook de bestaande 16 silo's worden uitgebreid tot 20 silo's!

Deze afbeelding toont de nieuwe silo's gezien vanaf de Damstraat. Gebouw F is het aangekochte bestaande gebouw (vroeger Colpaert).  De grote hoogte zorgt naast visuele impact ook voor geluidshinder die moeilijk valt op te vangen. 

Laden, lossen en intern transport

Het laden en lossen zorgt voor veel geluid. Het ruwe materiaal wordt zowel in bigbags als in tankwagens aangeleverd. Het laden en lossen gebeurt overdag tot in de late avond. Het verplaatsen van b.v. bigbags kan ook heel vroeg of heel laat gebeuren. Aangezien de huidige opslagruimte uitgebreid wordt naar het noorden (Damstraat) wordt ook hier extra geluidshinder verwacht. 

Koeling

Het productieproces bij Resilux vraagt enorm veel energie. De meeste energie wordt gebruikt om de kunststofkorrels te verhitten. Eenmaal in de juiste vorm moet alles terug afgekoeld worden. Hiervoor is reeds een grote koelinstallatie aanwezig die ook dag en nacht werkzaam is. Die koelinstallatie zal ongeveer verdubbeld worden wat ook voor extra geluidshinder zal zorgen.

Diesel aggregaten

De sprinkler installatie wordt voorzien van twee diesel aggregaten zodat deze onder alle omstandigheden werkt. Deze aggregaten zouden wekelijks getest worden en dit zal dan voor extra geluidsoverlast zorgen.