Wetgeving - een soap

De bouw van windturbines is gebonden aan strikte wetgeving. Dit is een Vlaamse bevoegdheid maar er zijn natuurlijk ook Europese regels.

De wetgeving in Vlaanderen blijkt echter achter te lopen. Zo wordt er voor geluidsoverlast een norm gehanteerd ( ISO-norm 9613 uit 1996) voor windturbines tot maximum 64 meter. De windturbines die in Stookte staan gepland zijn maar liefst 180 meter. Daarnaast wordt er geen rekening gehouden met meerdere turbines (clusters).
Het Europese Hof van Justitie verklaarde op 25 juni 2020 de Vlaamse windturbinewetgeving als onwettig tot stand gekomen en dus nietig om dwingende milieuredenen.

Vlaanderen heeft dit echter creatief opgelost met een nooddecreet. Op die manier omzeilt Vlaanderen de Europese milieuregels en dus ook de invloed op omgeving en gezondheid.

Zie ook:

Dit betekent dat men vanuit de initiatiefnemers snel tot bouwen zal willen overgaan, nu de regels nog niet conform de Europese regels zijn. De tijdelijke regeling in Vlaanderen zou drie jaar geldig zijn.

Nuttige links

Minimum afstand?

Er geldt in Vlaanderen geen minimum afstand, in tegenstelling tot vele andere landen. Hier alvast een vergelijking met enkele andere landen:

Slagschaduw

Windturbines geven slagschaduw. Dit is de schaduw die de windturbines op de grond werpen. Door de beweging van de wieken beweegt de schaduw en geeft dit een stroboscopisch effect. Dit is storend zowel in als buiten de woningen.

 

Op dit moment laat men in Vlaanderen 8 uur slagschaduw per jaar toe, met een maximum aan 30 minuten. Echter speelt men met het idee dit in industriegebied te versoepelen. Zie ook: https://www.mo.be/analyse/zijn-de-vlaamse-normen-voor-windmolens-strenger-dan-elders. Het kan dus zijn dat we in de toekomst met meer slagschaduw gaan moeten rekening houden.

Daarnaast is er nog een hiaat in de wetgeving: De ontwikkelaars moeten bij hun aanvraag simulaties bijvoegen van het aantal uren per jaar dat de slagschaduw zich in de nabijgelegen woningen voordoet. Buiten de woning gelden echter geen normen. Even gezellig op het terras zitten kan er dus helemaal anders gaan uitzien in de toekomst

De problemen rond slagschaduw worden hier alvast duidelijk:

Slagschaduw gaat over een lange afstand, afhankelijk van de stand van de zon. Huizen ten noorden van de windmolens zullen geen last ondervinden. Huizen ten zuiden van de molens zullen de meeste last ondervinden.

Bereken hier je slagschaduw

Zeker doen!

Geluid

Windturbines produceren 2 soorten geluiden: hoge en lage frequentie. De rotorbladen maken daarbij een zoevend, pulserend geluid. De bronsterkte aan turbine is bij moderne windturbines ongeveer 96dB(A). Aan de grond is het geluid heel wat minder. Aangezien het geluid dag en nacht wordt geproduceerd en onze hersenen dit ook dag en nacht verwerken kan dit een grote invloed hebben op de gezondheid. Recente studies tonen een duidelijk verband tussen geluidsoverlast, slaapkwaliteit en vele gevolgen op de gezondheid.

Hoogfrequent geluid

In de update in 2018 van haar geluidsrichtlijn uit 2009 vermeldt de Wereldgezondheidsorganisatie voor het eerst het geluid van windturbines. De blootstelling aan dat geluid zou volgens de WHO-richtlijn overdag niet boven de 45 decibel mogen uitkomen. Ter vergelijking, wegverkeer niet meer dan 53 decibel.

Vlaanderen heeft voor windturbines zijn eigen normen. De geluidsnorm ’s nachts is in Vlaanderen 39db. Dat is in Europa aan de strenge kant. Echter is deze soepeler in gebieden die dichter dan 500 meter van een industrie terrein liggen. Daar is de norm 43 - 45db.  Er moet dus rekening worden gehouden met meer nachtlawaai dan in andere gebieden.

Er is echter nog een (grote) maar: wanneer de exploitant met een meetcampagne voor de bepaling van het achtergrondgeluid kan aantonen dat het achtergrondgeluid hoger is dan de norm dan geldt de waarde van het achtergrondgeluid. Deze meetcampagne is uitgevoerd en het reeds aanwezige geluid speelt dus in ons nadeel en is reeds gedeeltelijk afkomstig van dezelfde initiatiefnemers.

Daarenboven wordt er een verouderde norm gebruikt om deze overlast te meten. (zie hierboven)

Als laatste is het geluid van windmolens pulserend. Dit in tegenstelling tot het reeds aanwezige geluid. Dit wordt als meer hinderlijk ervaren.

Laagfrequent geluid

In de wetenschappelijke wereld is men ook meer overtuigd van het nadelig gezondheidseffect van de laag frequente geluiden. Deze horen we niet en dragen ook veel verder.

Ter info: in Denemarken geldt een norm van maximaal 20dB laagfrequent geluid binnenshuis. In Duitsland mogen sinds dit jaar geen turbines meer gebouwd worden binnen 1000 meter van woningen.

Onlangs verscheen ook deze rapportage in Nederland:

Waardevermindering vastgoed

De nadelen voor de omwonenden zorgt uiteraard ook voor een waardevermindering van het vastgoed in de buurt. Volgens 'de tijd' zou een huis tussen de 3 a 5 procent dalen in prijs. Dit terwijl het voor de exploitanten een winstgevende zaak is. De wetgeving voorziet echter geen compensatie voor dit verlies.

Schade natuur

Windmolens produceren groene energie, maar hebben ook een negatieve invloed op de natuur: jaarlijks sterven er duizenden vogels die worden gegrepen door de wieken van een windmolen. Onlangs werd een ander windmolen project in Melle stopgezet wegens de invloed op de natuur, meer bepaald voor trekvogels en vleermuizen. Deze windmolens liggen nog dichter bij natuurgebieden en trekroutes.

Ook het landschap wordt volledig hertekend, en dat niet alleen voor  de omwonenden. Zelf vanaf het centrum van Wetteren zal het uitzicht door de windmolens worden gedomineerd.