WETTEREN-WINDSTIL

Op deze site willen wij - buurtbewoners en bedrijven van Stookte Wetteren - alle info verzamelen rond de plannen van de bouw van twee windturbines.

Voor de meeste bewoners betekent dit dat een van de grootste windturbines van Oost-Vlaanderen op minder dan 1000m - tot 270m! - van de woning komt. We willen hier alvast in kaart brengen welke gevolgen dit met zich meebrengt zoals geluidshinder, slagschaduw, … Daarnaast maken we ons ook zorgen over de veiligheid en de impact op de natuurgebieden vlakbij. We willen dit op een objectieve manier doen. Helaas is er vanuit de initiatiefnemers nooit communicatie richting de omwonende geweest.

Om een beter idee te krijgen hoe groot deze reuzen gaan zijn, hebben we hier alvast een vergelijking gemaakt:

Op deze vergelijking  valt op hoe groot deze geplande windmolens zijn. Met 180m is deze windturbine hoger dan het hoogste gebouw in België (150m). Onze kerk vervalt in het niets, terwijl ze toch 65meter hoog is. 

De grote turbines naast de E40 in Melle zijn ook van heel ver zichtbaar, maar de geplande turbines zijn nog eens meer dan 30%  hoger dan deze turbines.

Aan de rechterkant van de simulatie vind je een standaard huis. De eerste huizen zullen reeds op 270m van deze turbines liggen. Nergens in Europa worden turbines zo dicht bij de woonhuizen toegelaten.

De hinder op de omgeving is groter dan toegelaten door de WHO, al zullen de studies met verouderde normen en meetmethodes het tegendeel proberen aantonen. 


Nieuws en updates

Openbaar onderzoek gestart

Het openbaar onderzoek loopt van woensdag 17/02/2021 tot 18/03/2021. Enkel tijdens deze periode zal het mogelijk zijn om bezwaar in te dienen tegen het dossier van de windturbines!!!

Lees meer »

Vervuiling door windturbines

Op dit moment worden windturbines vaak als de meest groene productie van energie gezien: eenmaal geplaatst zorgen ze voor vele jaren gratis en schone energie. Dit lijkt ook sterk op het verhaal rond nucleaire energie vele jaren geleden. Maar net als vele jaren geleden niemand kraaide om de nucleaire afvalberg, wordt ook nu bewust gezwegen over de afvalberg bij windturbines.

Lees meer »

'Info'-avond Engie

Wie gisterenavond de info-avond van Engie en de betrokken bedrijven Recticel en Anjinomoto heeft bijgewoond zal het ook hebben gemerkt: de communicatie was eenzijdig en alles behalve transparant. We konden onze teleurstelling dan ook niet verbergen. Een korte eerste reactie vanuit ons comité kan je in dit artikel terugvinden.

Lees meer »

WT3 bij Resilux - nog niet...

Op de info sessie van Engie was alvast duidelijk dat de 3e windturbine nog steeds op tafel ligt. Hieronder is duidelijk hoe dicht ook die windturbine bij de woonhuizen komt:

Lees meer »

Een aantal alternatieven op een rij

Windenergie is niet de enige bron van hernieuwbare energie. We sommen hier een aantal alternatieven op die mee kunnen helpen de CO2 uitstoot te verminderen maar weinig of geen hinder veroorzaken voor de omgeving en de natuurgebieden. 

Lees meer »